Pågående Projekt


 • Kontorsanpassning om ca 700 kvm
  Pentry, nya golv, undertak, anpassningar av nya mötes- och kontorsrum, nya rumsfördelningar
 • Kontorsanpassning om ca 900 kvm
  Anpassning för ny hyresgäst, väggar, partier, skärmar,  anpassningar installationer i tak och installationsgolv, omfattande brandskyddsmålning, nya wc+dusch
 • Mindre kontorsanpassning med nytt konferensrum, glasparti, avskärmning.
 • Renovering och uppfräschning och byggnation av nya driftkontor i Västermalmsgallerian.
 • Anpassning av kommersiella ytor i galleria till fläktrum, restaurang, servering, kök.
  uttagning av rulltrappor, nya platsgjutna valv och väggar, nytt fläktrum med nya fläktaggregat i garage, anpassningar för restaurangkök och servering, nya fasad- och glaspartier
 • Serviceåtaganden i olika storlekar och omfattning pågår löpande.
 • Staket och dörrar i trädgård åt Bostadsrättsförening
 • Renovering av fuktskadat driftkontor i handelsgalleria.
 • Lokalanpassning byggnation av väggar i serverhallar med stor med stor säkerhet och arbetsberedning.