Om Oss

Vi har varit verksamma sedan 1988 och har genom åren utvecklats till en etablerad byggare på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad, för såväl större uppdrag som mindre servicejobb.

Byggentreprenad i Stockholm

C. Eriksson Bygg utför bygguppdrag till företagskunder och fastighetsägare i Stockholm med omnejd.Vi har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och via rekommendation.

Byggtjänster vi utför

  • Ombyggnader, Renoveringar & Tillbyggnader
  • Kontorsanpassningar
  • Byggnationer
  • Serviceuppdrag
  • Försäkringsskador

Stort nätverk

C. Eriksson Bygg AB har med åren samlat på sig goda kontakter av duktiga hantverkare inom alla yrkesgrupper. Vi åtar oss byggentreprenader där vi sköter samordning och projektledning av alla hantverksgrupper för kvalitetssäkring och underlätta kommunikation genom hela byggprocessen för dig som uppdragsgivare.

Långa och seriösa samarbeten med entreprenörer, kunder och leverantörer har genom åren gett oss ett stort och tryggt nätverk som säkerställer både vår verksamhet och alla våra projekt.

Ordning och reda

Vi är medlem i branschorganisationerna Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier), Svenskt Näringsliv och Stockholms Byggmästarförening. Alla våra anställda har ID06. Vi innehar erforderliga entreprenadförsäkringar samt god ekonomi med trippel A.