Policy

Vår organisation
Vår organisation skall utmärkas av personliga relationer, såväl inom företaget som mot våra kunder. Idag ser vår organisation enligt nedan.
rut_nat

 

Policys

 • Nöjd Kund
  Vi prioriterar alltid en nöjd kund före lönsamhet.
  Vår ambition är att ha en bra kundrelation och genom detta nå lönsamhet på längre sikt, vilket är att föredra för alla parter.
 • Kvalitet
  Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet som vi når genom att vara lyhörda för kundens krav och förväntningar på våra
  tjänster för att vi i slutändan ska kunna leverera en optimal slutprodukt, i rätt tid, till rätt kvalitet och till överrenskommen kostnad.

Mål

 • Bestående utveckling
  Vi strävar hela tiden efter att anpassa oss efter marknaden och dess utveckling, detta är ett stående mål som vi ständigt måste jobba mot för att fortsätta utvecklas.
 • Kvalitet- miljö och arbetsmiljö
  För att säkerställa att våra projekt uppfyller de höga krav vi har på kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete kommer vi under 2014 att certifiera oss enligt BF9K.
  Denna certifiering ska ge våra kunder än större förtroende för en optimal byggprocess.
 • Ekonomi
  Inom kommande 2-3 år kommer vi att åka vår omsättning med ca 200 % och då ligga omkring 40 mkr.
 • Organisation
  För att lyckas med våra höga målsättningar kommer vi under kommande år att utöka vår organisation med både arbetsledning och yrkesarbetare.